K2

Ett smart verktyg för analys av energiförbrukning, energidistribution och anläggningar avvikelser

K2 Smart Energi är ett projekt som syftar till att utveckla en lättintegrerad, modern och säker mjukvarulösning för analys av energiförbrukning. I första etappen av Smart Energi ligger fokus på fjärrvärme men i förlängningen ska den kunna användas även för andra energislag, som el och gas.

Lösningen bygger på att med hjälp av dataanalytiska metoder automatiskt upptäcka avvikelser i energiförbrukningen och energidistributionen. På så sätt kan man snabbt identifiera energiförluster, felaktiga mätare, felaktigt konfigurerade värmeväxlare etc. Detta minskar risken för felaktig debitering, och om så ändå sker kan informationen användas som underlag för korrigerade fakturor. Den förbättrade kunskapen om energiförbrukningen kan även användas för proaktiva kunddiskussioner om exempelvis energieffektivisering och smartare konsumtionsmönster. Förutom uppenbara fördelar som minskad energiförbrukning och lägre kostnader bidrar detta till förbättrade samverksansrelationer med t.ex. fastighetsägare, mer precisa resonemang och mer faktabaserade resonemang och beslut – både internt och med kunder.

Ett samarbete med många fördelar

Eftersom många energibolag har liknande behov finns det stora fördelar med att ta fram en gemensam lösning. Genom att dela på kostnaderna för utveckling och förvaltning kan vi utveckla ett skräddarsytt system specifikt utvecklad för den svenska energibranschen. Och vi kan göra det effektivare, snabbare och till lägre kostnad än om var och en skulle förlita sig på egenutveckling eller inköpta system. Vår samarbetasform har fördelar för både stora som små bolag.

Utvecklingsarbetet bygger på mogna open source- och molnkomponenter i en underliggande plattform och bedrivs enligt en community source-modell. Communityn har rätt att se, ändra och vidareutveckla koden, vilket undanröjer risken för leverantörslåsning. Det gör det också möjligt för enskilda medlemmar att själva eller tillsammans med andra komplettera med ytterligare funktioner.

Lunchpresentation om att arbeta med K2

Titta gärna på en av våra lunchsessioner där vi går igenom Affärsnyttan, hur en etablering kan se ut i energibolagens verksamhet och K2s huvudsakliga funktioner, samt får höra erfarenheter från, Borås Energi – ett av Smart Energi bolagens erfarenheter – ”DS Community Lunch Session #6 – Tillämpad dataanalys: Hands on i verktyget K2”.

 

Varför K2

 • En lättintegrerad och modern
  mjukvarulösning skräddarsydd för
  energibranschen.
 • Upptäcker automatiskt energiförluster,
  felaktiga mätare etc.
 • Undviker felaktig fakturering och ger
  underlag för korrigerade fakturor.
 • Ger insikt i kundernas
  energiförbrukningsmönster.
 • Möjliggör proaktivitet och ökad
  kundnöjdhet.

Tekniska fakta

 • Medlemsfinansierad Open Source
 • Kan köras i valfritt moln eller on-premise
 • Webbaserat användargränssnitt
 • APIer för enkel integration