Smart Energi Samarbetsorganisation

 

Organisation Smart Energi

Användargrupp

Alla användarpartners som ingår i Smart Energi – idag tolv energiföretag – är representerade i Användargruppen. Detta är projektets övergripande forum och ger varje medlemsföretag möjlighet att  åverka dess inriktning. Användargruppen utser bland annat representanterna i Styrgruppen, Utvecklingsrådet och Data Science-rådet, och får fortlöpande information om hur projektet utvecklas.

Styrgrupp

Styrgruppen består av personer från medlemsföretagen och utses av Användargruppen. Utöver detta har varje användarpartner en ledningsrepresentant som arbetar med Styrgruppen och ingår i en ”utökad styrgrupp” som kan sammankallas vid behov. Styrgruppen driver den övergripande styrningen av projektet och har ansvar för organisatoriska, finansiella och juridiska frågor. Styrgruppen har kvartalsvisa möten och rapporterar i samband med dessa till Användargruppen. Förvaltningspartnern är representerad i styrgruppen av Tjänsteansvarig och en ledningsrepresentant.

Utvecklingsråd

Består av sex representanter från medlemsföretagen, utsedda av Användargruppen. Utvecklingsrådet deltar aktivt i utvecklings- och förvaltningsarbetet och behandlar frågor som exempelvis vidareutveckling, funktion och kravställning avseende mjukvaran. De arbetar även med planering och förbättring av arbetssätt, principer och villkor. Förvaltningspartnerns Service Manager sammankallar till Utvecklingsrådets möten och samordnar de aktiviteter som Utvecklingsrådet är ansvariga för eller delaktiga i. Utvecklingsrådet har arbetsmöten ungefär varannan månad, och rapporterar till Styrgruppen.

Data Science Råd

Data Science rådet består av representanter från branschens elbolag och akademin, i form av forskare både från Data Science/AI och från fjärrvärmes/energi. Rådet ansvarar för att avgöra rätt prioriteringar i arbetet inom Data Science:BRAVA, förse projektet med analysförslag och ramverksbehov, råda och även delta i arbetet genom att bistå med rätt expertis, genom eget deltagande eller genom att hänvisa till rätt personer inom bolagen eller inom akademin. Data Science Rådet samlas ca 1 gång per månad.

Utvecklings- och förvaltningspartner

Det konkreta utvecklingsarbetet drivs av Ferrologic AB, ett konsultföretag specialiserat på att öka värdet av information genom att realisera digitala lösningar och bygga verksamheters förmåga att arbeta med informationsutbyte, automatisering, information management och analys. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Utvecklingsrådet, Data Science-rådet och Smart Energi Styrgrupp.

Medlemmar Styrgruppen

Peter Maksinen
fd Borås Energi och Miljö
Robert Westin
E.ON
Peter Lindeström
Sundsvall Energi
Bengt Norberg
Västra Mälardalens Energi
Sten Bruce
Tekniska Verken i Linköping
Ulf Hagman
Göteborg Energi
Jonas Cognell
Göteborg Energi och representant Energiforsk Futureheat
Anders Tholén
Smart Energi
Maria Hansson
Smart Energi

Medlemmar Utvecklingsrådet

Thomas Franzén,
Göteborg Energi
Martin Ek,
Tekniska Verken i Linköping
Henrik Gadd,
Öresundskraft
Andreas Carlsson,
Borås Energi och Miljö
Katarina Åkesson,
E.ON

Data Science-rådet

Per Grosskopf,
Smart Energi Data Science
Fabian Lehvin,
FoU chef Stockholm Exergi
Henrik Gadd,
Öresundskraft
Katarina Åkesson,
EON
Sara Månsson,
Lund Tekniska Högskola
Stefan Byttner,
Halmstad Högskola

Förvaltningspartner Ferrologic

Maria Hansson
Tjänsteansvarig Smart Energi

Anders Tholén
Strategisk arkitekt Smart Energi

Förvaltningsteamet består av ett antal individer från konsultbolaget Ferrologic, baserade i Göteborg och Stockholm där Maria är tjänsteansvarig och koordinerar utvecklingsprojekten inom Smart Energi (däribland K2 vidareutveckling och projekt Data Science:BRAVA). Anders ansvarar för den långsiktiga visionen samt lösningsutformning i samråd med energibolagen och de aktiva projekten.