SMART ENERGI – Samverkan för digital utveckling i energibranschen

En algoritm som blev en applikation, som blev ett branschinitiativ, som gick från 1 till 12 delaktiga bolag, fick en användargrupp, en samverkansform, startade ett innovationsprojekt, etablerade en Data Science Community, samarbetar med akademi och forskning och nu har flera nya algoritmer, metoder och ramverk samt snart blir en branschförening. ”

Och det kommer krävas att vi utvecklar nya samarbetsformer. För om vi delar på resurser, kunskap och idéer kan vi driva den digitala utvecklingen mycket snabbare – och till avsevärt lägre kostnader – än om var och en jobbar för sig.

Idag är Smart Energi en samverkansorganisation av 12 medlemsbolag i energibranschen. Under 2021-2022 kommer denna organsiation övergå i en branschförening. Vill ditt bolag vara med och ta del av samt bidra i denna utveckling – kontakta oss så berättar vi gärna mer!

 

Läs gärna igenom: Presentation av Smart Energi på Fjärrvärmedagen 21 april 2021