Data Science:BRAVA

__________________

Registrera dig här – för att gå med i Data Science Community och få access till portalen och inbjudningar till kommande events och Lunch Sessioner!

Tillsammans stärker vi den analytiska förmågan i branschen

Idén med projektet är att stärka den analytiska förmågan i energiföretagen genom att stärka samarbetet inom branschen och med akademin. Huvudsakliga målet är att med hjälp av data science förbättra precision i identifiering av mönster och avvikelser kring värmeleverans.

Projektet är ett samarbete mellan Smart Energi, Eneriforsk:Futureheat, Energimyndigheten, Universitet och Högskolor.

Projektet ska i huvudsak leverera:

  • Träningsdata relevant för de avvikelser, fel och mönster som är högprioriterade
  • En gemensam Data Science-portal, för att löpande publicera framför allt träningsdata och analysmodeller
  • Ett branschgemensamt Data Science-råd som organiserar samarbetet mellan mellan energi-experter hos energibolagen, högskoleforskare och mjukvaruutvecklare
  • Ett branschgemensamt arbetssätt och Community med avseende på avancerad analys inom fjärrvärme

Syftet är att bygga verktyg som föreslår åtgärder till energidistributör och prosumenter för att åtgärda fel och minska resursförbrukning och miljöpåverkan. Exempel på fel som identifieras inkluderar mätdatafel, läckage och styrfel. Syftet är också att ta fram analysmodeller som föreslår åtgärder för att förbättra hela energisystemets effektivitet, genom djupare insikt i prosumenters energibehovsmönster.

BRAVA står för branschgemensam avancerad analys.

Följande typer av innehåll kommer att publiceras på Data Science portalen:

  • anonymiserade data set
  • analysutmaningar
  • analytiska resonemang/modeller
  • gemensamma ramverk
  • utkast till standardisering, exempelvis kring felkoder

Läs mer här

Slutrapporten för finansieringspartner Futureheat finns här.

 

Presentation av DS:BRAVA på Futureheat Resultatwebinar finns här:

 

DS:BRAVA fördjupade resultatwebinar 22 Mars 2022 – vi går igenom några utav de viktigaste resultaten och resonerar kring dessa.

För att delta, anmäl dig i Data Science:BRAVA community.