Data Science:BRAVA

__________________

Registrera dig här – för att gå med i Data Science Community och få access till portalen och inbjudningar till kommande events och Lunch Sessioner!

Tillsammans stärker vi den analytiska förmågan i branschen

Idén med projektet är att stärka den analytiska förmågan i energiföretagen genom att stärka samarbetet inom branschen och med akademin. Huvudsakliga målet är att med hjälp av data science förbättra precision i identifiering av mönster och avvikelser kring värmeleverans.

Projektet är ett samarbete mellan Smart Energi, Eneriforsk:Futureheat, Energimyndigheten, Universitet och Högskolor.

Projektet ska i huvudsak leverera:

  • Träningsdata relevant för de avvikelser, fel och mönster som är högprioriterade
  • En gemensam Data Science-portal, för att löpande publicera framför allt träningsdata och analysmodeller
  • Ett branschgemensamt Data Science-råd som organiserar samarbetet mellan mellan energi-experter hos energibolagen, högskoleforskare och mjukvaruutvecklare
  • Ett branschgemensamt arbetssätt och Community med avseende på avancerad analys inom fjärrvärme

Syftet är att bygga verktyg som föreslår åtgärder till energidistributör och prosumenter för att åtgärda fel och minska resursförbrukning och miljöpåverkan. Exempel på fel som identifieras inkluderar mätdatafel, läckage och styrfel. Syftet är också att ta fram analysmodeller som föreslår åtgärder för att förbättra hela energisystemets effektivitet, genom djupare insikt i prosumenters energibehovsmönster.

BRAVA står för branschgemensam avancerad analys.

Följande typer av innehåll kommer att publiceras på Data Science portalen:

  • anonymiserade data set
  • analysutmaningar
  • analytiska resonemang/modeller
  • gemensamma ramverk
  • utkast till standardisering, exempelvis kring felkoder

Läs mer här

Data Science Community

Energibolag, Universitet och andra Institutioner är välkomna att delta i Smart Energi Data Science Community och därmed få tillgång till Data Science Portalen. 

Data science-portalen kan endast nås i inloggat läge och deltagare behöver godkänna reglerna kring användning av resultat för att få tillgång till data som endast finns tillgänglig för olika grupper, te x data för forskningsändamål.

Du väljer själv om du bara vill följa och ta del av det som publiceras eller om du aktivt vill delta, kommentera, ta del av analysdata set, publicera och bidra med resonemang eller intressanta analysutmaningar!

Sommartävling!

Data Science-rådet

Per Grosskopf,
Smart Energi Data Science
Fabian Lehvin,
FoU chef Stockholm Exergi
Henrik Gadd,
Öresundskraft
Katarina Åkesson,
EON
Sara Månsson,
Lund Tekniska Högskola
Stefan Byttner,
Halmstad Högskola
Rickard Edland,
Chalmers Industriteknik

Kalendarium

11 februari 2020 – Lunch Session #1 Data Science Community, Online, Svenska

18 februari 2020 – Lunch Session #1 Data Science Community, Online, English

10 mars 2020 – Lunch Session #2 Data Science Community, Online, English

24 mars 2020Fokusdag Data Science Community, Stockholm

7 april 2020 – Lunch Session #3 Data Science Community, Online, English

28 april 2020 – Lunch Session #4 Data Science Community, Online, Svenska

12 maj 2020 – Lunch Session #5 – The Data Science Lifecycle – Data Science Community, Online, Svenska

16 juni 2020 – Lunch Session #6 – K2 och Tillämpad dataanalys – Data Science Community, Online, Svenska

23 juni 2020 – Lunch Session #7 – Sommartävling – Data Science Community, Online, Svenska & Engelska

26 maj 2020 – Lunch Session #6 Data Science Community, Online, English

Uppskjutet – Fjärrvärmedagarna, Energiföretagen, Tylösand

20 & 21 augusti, 2020Data Innovation Summit, Stockholm

Kontakta oss för tillgång till inspelade sessioner!
info@smartenergi.org